ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN IUI

Bản chất của IUI là đưa tinh trùng sau khi đã lọc rửa vào “gần” vị trí của noãn hơn (lòng tử cung so với âm đạo). Tuy nhiên, sau đó, tinh trùng vẫn phải tự thân vận động, di chuyển đến 1/3 ngoài của vòi trứng và tự thụ tinh với noãn sau khi có hiện tượng phóng noãn. Chính vì lý do này nên tỉ lệ thành công của IUI dao động từ 10 – 15%, tùy trung tâm hỗ trợ sinh sản. Do đó, để có thể đạt cơ hội thành công cao, IUI thường được thực hiện khi bệnh nhân có các điều kiện sau:

CHỈ ĐỊNH ÁP DỤNG IUI

Về chuyên môn, IUI là một biện pháp điều trị đầu tay ở các cơ sở Hiếm muộn nữ, cho những trường hợp vô sinh chưa rõ nguyên nhân, đây là nhóm đối tượng chiếm 10-20% các trường hợp đến khám hiếm muộn-vô sinh. Các bệnh nhân có rối loạn phóng noãn thường được xem là nhóm có cơ hội thành công cao nhất với IUI. Ngoài ra, IUI còn có thể được chỉ định cho các bệnh nhân bất thường tinh trùng nhẹ không rõ nguyên nhân, lạc nội mạc tử cung nhẹ.

QUI TRÌNH IUI

IUI - Bơm tinh trùng vào buồng tử cung

Một chu kỳ điều trị bằng IUI bao gồm ba bước:

(1) kích thích buồng trứng

(2) lọc rửa tinh trùng

(3) bơm tinh trùng vào buồng tử cung.

Kích thích buồng trứng được thực hiện với mục đích nhằm gia tăng số lượng noãn từ đó làm tăng cơ hội thành công của chu kỳ điều trị.

Lọc rửa tinh trùng – nhằm chọn lọc những tinh trùng có khả năng thụ tinh cao nhất, loại bỏ tinh dịch và các tế bào chết. Công việc này thay thế quá trình chọn lọc của tự nhiên đó là loại đi những tinh trùng chết, bất động vốn bình thường cũng đã không thể tìm đến noãn.

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung là bước cuối cùng của quá trình điều trị, nhằm đưa tinh trùng sau lọc rửa vào lòng tử cung.

Lưu ý:

ThS. BS. Dương Quang Huy – Chuyên khoa Nam Học

CÁC BÀI LIÊN QUAN:

" > --> BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG - Tư vấn nam khoa

BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hay còn gọi là thụ tinh nhân tạo, được áp dụng phổ biến từ những năm đầu của thập niên 60, nhưng ở thời điểm đó người ta bơm tinh dịch tươi vào trong tử cung. Mãi đến những năm 1970, việc bơm tinh trùng sau lọc rửa mới được bắt đầu.

 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN IUI

Bản chất của IUI là đưa tinh trùng sau khi đã lọc rửa vào “gần” vị trí của noãn hơn (lòng tử cung so với âm đạo). Tuy nhiên, sau đó, tinh trùng vẫn phải tự thân vận động, di chuyển đến 1/3 ngoài của vòi trứng và tự thụ tinh với noãn sau khi có hiện tượng phóng noãn. Chính vì lý do này nên tỉ lệ thành công của IUI dao động từ 10 – 15%, tùy trung tâm hỗ trợ sinh sản. Do đó, để có thể đạt cơ hội thành công cao, IUI thường được thực hiện khi bệnh nhân có các điều kiện sau:

  • Ít nhất một vòi trứng thông.
  • Tinh trùng bình thường hay bất thường nhẹ (theo Tiêu chuẩn WHO, 2010).
  • Dự trữ buồng trứng bình thường / giảm nhẹ.
  • Tuổi dưới 40.

CHỈ ĐỊNH ÁP DỤNG IUI

Về chuyên môn, IUI là một biện pháp điều trị đầu tay ở các cơ sở Hiếm muộn nữ, cho những trường hợp vô sinh chưa rõ nguyên nhân, đây là nhóm đối tượng chiếm 10-20% các trường hợp đến khám hiếm muộn-vô sinh. Các bệnh nhân có rối loạn phóng noãn thường được xem là nhóm có cơ hội thành công cao nhất với IUI. Ngoài ra, IUI còn có thể được chỉ định cho các bệnh nhân bất thường tinh trùng nhẹ không rõ nguyên nhân, lạc nội mạc tử cung nhẹ.

QUI TRÌNH IUI

IUI - Bơm tinh trùng vào buồng tử cung

Một chu kỳ điều trị bằng IUI bao gồm ba bước:

(1) kích thích buồng trứng

(2) lọc rửa tinh trùng

(3) bơm tinh trùng vào buồng tử cung.

Kích thích buồng trứng được thực hiện với mục đích nhằm gia tăng số lượng noãn từ đó làm tăng cơ hội thành công của chu kỳ điều trị.

Lọc rửa tinh trùng – nhằm chọn lọc những tinh trùng có khả năng thụ tinh cao nhất, loại bỏ tinh dịch và các tế bào chết. Công việc này thay thế quá trình chọn lọc của tự nhiên đó là loại đi những tinh trùng chết, bất động vốn bình thường cũng đã không thể tìm đến noãn.

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung là bước cuối cùng của quá trình điều trị, nhằm đưa tinh trùng sau lọc rửa vào lòng tử cung.

Lưu ý:

  • Do tỉ lệ thành công của phương pháp là thấp, do đó chỉ áp dụng với những trường hợp không rõ nguyên nhân và con đường gặp nhau giữa trứng và tinh trùng thông thoáng.
  • Các trường hợp tinh trùng yếu chưa xác định hoặc đã xác định có nguyên nhân thì nên tìm và điều trị nguyên nhân trước nhằm trả nam giới về bình thường. Điều này có lợi cho việc có con về sau vì chúng ta đâu chỉ muốn có 1 bé.

ThS. BS. Dương Quang Huy – Chuyên khoa Nam Học

CÁC BÀI LIÊN QUAN:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập ký tự phù hợp *