THUỐC LEVITRA HÀM LƯỢNG 10 – 20 MG

THUỐC LEVITRA HÀM LƯỢNG 10 – 20 MG

  1. Chỉ định: Điều trị rối loạn chức năng cương (không có khả năng đạt hoặc duy trì sự cương dương vật đủ để thỏa mãn trong giao hợp).
  1. Chống chỉ định:
  • Chống chỉ định với bệnh nhân quá mẫn với thành phần thuốc. 
  • Chống chỉ định sử dụng ở những bệnh nhân đang điều trị đồng thời với nitrat hay những chất sinh nitric oxyd.
  • Chống chỉ định sử dụng chung với thuốc ức chế HIV protease như indinavir hay ritonavir.
  1. Liều lượng:

  Liều khởi đầu khuyến cáo là 1 viên Levitra 10 mg uống khi cần, khoảng 25-60 phút trước khi hoạt động tình dục. Dựa trên hiệu quả và tính dung nạp, liều lượng có thể tăng đến 2 viên Levitra 20 mg vardenafil hay giảm đến 1 viên Levitra 5 mg.

Liều tối đa khuyến cáo là một viên 20 mg 1 lần/ ngày.

Tối đa nên uống 1 lần/ ngày.

Trong những nghiên cứu lâm sàng, Levitra được chứng minh là có hiệu quả khi sử dụng đến 4-5 giờ trước khi hoạt động tình dục. Cần có kích thích tình dục để có đáp ứng tự nhiên đối với điều trị.

  1. Thành phần: vardenafil
  1. Sản xuất bởi: Bayer Pharma AG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập ký tự phù hợp *